Svetový deň vody

22.3

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

 

 

Svetový deň lesov

21.3

 

. V tento deň sa stromy, lesy, parky, záhrady preberajú z driemot, začínajú pučať kvietky i lístky. Prebúdza sa život. Na zemi i v zemi.
Les je živý organizmus. Zrodí sa, rastie, dospieva a hynie. Je to najvyššie a najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo, ktoré pre človeka má a bude mať veľký význam.

 

Vianoce v našej triede

 

 

Naša škola

Naša škola sa nachádza v národom parku Malej Fatry.

Škola pred rekonštrúkciou.

Prvá písomná zmienka o riadnej ľudovej škole bola v roku 1794. Škola prechádzala rôznymi organizačnými a stavebno – technickými zmenami. V súčasnosti sa učíme v nových triedach.

Konečne máme nové záchody. Chlapci majú zelený obklad a dievčatá ružový.

Máme novú počitačovú miestnosť. Je tu celkom 15 počítačov.

Táto telocvičňa je pôvodná. Máme opravené siete, brány a máme novú podlahu.

Vitajte na našom webe

Vitajte na stránke ktorú som robil na informatiku.. dúfam že sa Vám bude páčiť a ak nie tak mi môžte písať návrhy čo by ste tu chceli.. :)